வாழ்நாள் கல்வி

கோமாரி நோய்க்கான மூலிகை வைத்தியம்

கோமாரி நோய்க்கான மூலிகை வைத்தியம்

கோமாரி நோய்க்கான மூலிகை வைத்தியம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கோமாரி நோய்க்கான மூலிகை வைத்தியம்

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : கோமாரி நோய்க்கான மூலிகை வைத்தியம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :

விடியல் நிறுவனத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு