வாழ்நாள் கல்வி

ஆடுகளில் ஈ, புழு தாக்கமும் தடுப்பு முறைகள்

ஆடுகளில் ஈ, புழு தாக்கமும் தடுப்பு முறைகள்

ஆடுகளில் ஈ, புழு தாக்கமும் தடுப்பு முறைகள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ஆடுகளில் ஈ, புழு தாக்கமும் தடுப்பு முறைகள்

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : ஆடுகளில் ஈ, புழு தாக்கமும் தடுப்பு முறைகள்
தயாரித்தவர்கள் :

தொகுத்தவர் எஸ். ரெங்கராஜ்

ஆதாரங்கள் :

மூலம் கால்நடைகதிர் டாக்டர் ஓ. ஹென்றி எழுதிய வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறியாடு வளர்ப்பு பற்றி செய்திகள்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய