வாழ்நாள் கல்வி

விவசாய மேம்பாட்டிற்கான நீர் நிர்வாகம்

விவசாய மேம்பாட்டிற்கான நீர் நிர்வாகம்

விவசாய மேம்பாட்டிற்கான நீர் நிர்வாகம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

விவசாய மேம்பாட்டிற்கான நீர் நிர்வாகம்

பிரிவு : விவசாயம்
உட்பிரிவு : விவசாய மேம்பாட்டிற்கான நீர் நிர்வாகம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :

தீவனப்பயிர் சாகுபடி - கி. ஐயனார், ச. பாபு, அ. கலாமணி, அ. வேலாயுதம்.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு