வாழ்நாள் கல்வி

கறவைமாடு வளர்ப்பில் தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம்

தடுப்பூசி

கறவைமாடு வளர்ப்பில் தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கறவைமாடு வளர்ப்பில் தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம்

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : தடுப்பூசி
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர்

திரு. K.வினோபாலாஜி

திருமதி. A.கயல்வழி

 

 

ஆதாரங்கள் :

கால்நடைக் கதிர்

இலாபகரமான முறையில் வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறியாடு வளர்ப்பு

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு