வாழ்நாள் கல்வி

வெள்ளாடு வளர்ப்பு- மேய்ச்சல்- கொட்டில்- மேய்ச்சல் கலந்த கொட்டில் முறை

வெள்ளாடு வளர்ப்பு முறை

வெள்ளாடு வளர்ப்பு- மேய்ச்சல்- கொட்டில்- மேய்ச்சல் கலந்த கொட்டில் முறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

வெள்ளாடு வளர்ப்பு- மேய்ச்சல்- கொட்டில்- மேய்ச்சல் கலந்த கொட்டில் முறை

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : வெள்ளாடு வளர்ப்பு முறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :

கொட்டில் முறை வெள்ளாடு வளர்ப்பு  -சி. சௌந்தரராஐன்,      தி.சிவக்குமார், இரா.பிரபாகரன்   

2.      இலாபகரமான முறையில் வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறியாடுகள் வளர்க்கும் முறைகள் கையேடு – டாக்டர்.ஓ.ஹென்றி ஃபிரான்சிஸ்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு