வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடைகளை வாகனங்களில் கொண்டு செல்லும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகப்பு முறைகள்

கால்நடைகளை வாகனங்களில் கொண்டு செல்லும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகப்பு முறைகள்

கால்நடைகளை வாகனங்களில் கொண்டு செல்லும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகப்பு முறைகள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடைகளை வாகனங்களில் கொண்டு செல்லும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகப்பு முறைகள்

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : கால்நடைகளை வாகனங்களில் கொண்டு செல்லும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகப்பு முறைகள்
தயாரித்தவர்கள் :

தொகுப்பு : திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

       வெளியீடு : விடியல், இராசிங்காபுரம் - 625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

ஆதாரங்கள் :

1. கால்நடை கதிர் எழுதியவர்கள்  த.கீதா, பா. டென்சிங் ஞானராஜ்

2. இலாபகரமான முறையில் பால்மாடு வளர்ப்பு. எழுதியவர் டாக்டர்.ஓ.ஹென்றி ஃபிரான்சிஸ்

 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய