வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடைகளில் உண்ணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்

கால்நடைகளில் உண்ணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்

கால்நடைகளில் உண்ணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடைகளில் உண்ணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : கால்நடைகளில் உண்ணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்
தயாரித்தவர்கள் :

தொகுத்துத் தயாரித்தவர் : எஸ்.ரெங்கராஜ்

ஆதாரங்கள் :

ஆதாரம் : கால்நடைக் கதிர் நவம்பர் -2016 பக்கம் 43-45

எழுதியவர் : த.வே.தமிமுன், ரெ.இரவிக்குமார்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

கால்நடைகளில் உண்ணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்

கால்நடைகளில் உண்ணிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்

அனைத்தையும் பார்க்க

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய