வாழ்நாள் கல்வி

விவசாய உற்பத்தியாளர் கம்பெனி பதிவு முறைகள்

விவசாய உற்பத்தியாளர் கம்பெனி பதிவு முறைகள்

விவசாய உற்பத்தியாளர் கம்பெனி பதிவு முறைகள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

விவசாய உற்பத்தியாளர் கம்பெனி பதிவு முறைகள்

பிரிவு : உற்பத்தியாளர் கம்பெனி
உட்பிரிவு : விவசாய உற்பத்தியாளர் கம்பெனி பதிவு முறைகள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :

உற்பத்தியாளர் கம்பெனி பற்றிய கையேடு - திரு.பவன்குமார், கம்பெனி செக்கரட்டரி, சென்னை - 2016

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய