வாழ்நாள் கல்வி

மாடித் தோட்டத்தின் தேவையும், அவசியமும் மற்றும் பராமரித்தலும்

மாடித் தோட்டத்தின் தேவையும், அவசியமும் மற்றும் பராமரித்தலும்

மாடித் தோட்டத்தின் தேவையும், அவசியமும் மற்றும் பராமரித்தலும்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மாடித் தோட்டத்தின் தேவையும், அவசியமும் மற்றும் பராமரித்தலும்

பிரிவு : விவசாயம்
உட்பிரிவு : மாடித் தோட்டத்தின் தேவையும், அவசியமும் மற்றும் பராமரித்தலும்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :

https://www.amazon.in/Terrace-Garden

 

TNAU Agri portal

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய