வாழ்நாள் கல்வி

ஆடுகளுக்கு வயிறு உப்புசம் ஏற்பட காரணம் அதை தடுக்கும் முறை

ஆடுகளுக்கு வயிறு உப்புசம் ஏற்பட காரணம் அதை தடுக்கும் முறை

ஆடுகளுக்கு வயிறு உப்புசம் ஏற்பட காரணம் அதை தடுக்கும் முறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ஆடுகளுக்கு வயிறு உப்புசம் ஏற்பட காரணம் அதை தடுக்கும் முறை

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : ஆடுகளுக்கு வயிறு உப்புசம் ஏற்பட காரணம் அதை தடுக்கும் முறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :

விடியல் நிறுவனத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு