வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை விவசாயத்தின் முக்கியத்துவம்

இயற்கை விவசாயத்தின் முக்கியத்துவம்

இயற்கை விவசாயத்தின் முக்கியத்துவம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை விவசாயத்தின் முக்கியத்துவம்

பிரிவு : விவசாயம்
உட்பிரிவு : இயற்கை விவசாயத்தின் முக்கியத்துவம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :

www.fao.org

http://agritech.tnau.ac.in/ta/org_farm/orgfarm_crop_ta.html

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய