வாழ்நாள் கல்வி

இயக்குநர்களின், கடமைகளும் பொறுப்புகளும்

இயக்குநர்களின், கடமைகளும் பொறுப்புகளும்

இயக்குநர்களின், கடமைகளும் பொறுப்புகளும்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயக்குநர்களின், கடமைகளும் பொறுப்புகளும்

பிரிவு : உற்பத்தியாளர் கம்பெனி
உட்பிரிவு : இயக்குநர்களின், கடமைகளும் பொறுப்புகளும்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :

உற்பத்தியாளர் கம்பெனி பற்றிய கையேடு - திரு.பவன்குமார், கம்பெனி செக்கரட்டரி, சென்னை

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு