வாழ்நாள் கல்வி

சிறந்த விவசாயத்துக்கு சிக்கனமான தெளிப்பு நீர்பாசனம்

தெளிப்பு நீர்பாசனம்

சிறந்த விவசாயத்துக்கு சிக்கனமான தெளிப்பு நீர்பாசனம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

சிறந்த விவசாயத்துக்கு சிக்கனமான தெளிப்பு நீர்பாசனம்

பிரிவு : விவசாயம்
உட்பிரிவு : தெளிப்பு நீர்பாசனம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர்

திரு. K.வினோபாலாஜி

திருமதி. A.கயல்வழி

ஆதாரங்கள் :

விருத்தி வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கான பங்காளர்கள், புதுக்கோட்டை.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு