வாழ்நாள் கல்வி

மேச்சேரி இன செம்மறியாட்டின் சிறப்பு

மேச்சேரி இன செம்மறியாட்டின் சிறப்பு

மேச்சேரி இன செம்மறியாட்டின் சிறப்பு

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மேச்சேரி இன செம்மறியாட்டின் சிறப்பு

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : மேச்சேரி இன செம்மறியாட்டின் சிறப்பு
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :
ஆதாரம் : இலாபகரமான முறையில் வெள்ளாடுகள் மற்றும் செம்மறியாடுகள் வளர்ப்பு முறைகள் - புத்தகம்
ஆசிரியர் : டாக்டர் ஓ.ஹென்றி ஃபிரான்ஸிஸ்
சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு