வாழ்நாள் கல்வி

பட்டுப்புழு வளர்ப்பு

பூச்சியியல்

பட்டுப்புழு வளர்ப்பு

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பட்டுப்புழு வளர்ப்பு

பிரிவு : விவசாயம்
உட்பிரிவு : பூச்சியியல்
தயாரித்தவர்கள் :

K.சிவசங்கரி, M.A.நிவேதா - வேளாண் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மாணிவிகள், குள்ளப்புரம், தேனி

ஆதாரங்கள் :

http://agritech.tnau.ac.in

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு