வாழ்நாள் கல்வி

சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்தல் மற்றும் செயல்பாடுகள்

சுய உதவிக் குழுக்கள்

சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்தல் மற்றும் செயல்பாடுகள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்தல் மற்றும் செயல்பாடுகள்

பிரிவு : சுய உதவிக் குழு
உட்பிரிவு : சுய உதவிக் குழுக்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.K.காசிராஜ், நிர்வாக மேலாளர், தேனி  மாவட்டம் விவசாயிகள் ஆடுவளர்க்கும் உற்பத்தியாளர் கம்பெனி லிட்.
திருமதி.M.சீதாலஷ்மி, பகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர், இராசிங்காபுரம்.

ஆதாரங்கள் :

நபார்டு - சுய உதவிக் குழு கையேடுகள்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்தல் மற்றும் செயல்பாடுகள்

அனைத்தையும் பார்க்க

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய