வாழ்நாள் கல்வி

விவசாய கழிவுகளிலிருந்து இயற்கை உரம் தயாரித்தல்

விவசாய கழிவுகளிலிருந்து இயற்கை உரம் தயாரித்தல்

விவசாய கழிவுகளிலிருந்து இயற்கை உரம் தயாரித்தல்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

விவசாய கழிவுகளிலிருந்து இயற்கை உரம் தயாரித்தல்

பிரிவு : விவசாயம்
உட்பிரிவு : விவசாய கழிவுகளிலிருந்து இயற்கை உரம் தயாரித்தல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்.

ஆதாரங்கள் :

www.fao.orghttp://agritech.tnau.ac.in/ta/orgzfarm/orgfarm_crop_ta.html

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய