வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடைகளுக்கான மசால் உருண்டை தயாரிக்கும் முறை

கால்நடைகளுக்கான மசால் உருண்டை தயாரிக்கும் முறை

கால்நடைகளுக்கான மசால் உருண்டை தயாரிக்கும் முறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடைகளுக்கான மசால் உருண்டை தயாரிக்கும் முறை

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : கால்நடைகளுக்கான மசால் உருண்டை தயாரிக்கும் முறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :

விடியல் நிறுவனத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு