வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடைகளுக்கு சோளப்பயிரை தீவனமாக கொடுக்கும் முறை

தீவனம் கொடுக்கும் முறை

கால்நடைகளுக்கு சோளப்பயிரை தீவனமாக கொடுக்கும் முறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடைகளுக்கு சோளப்பயிரை தீவனமாக கொடுக்கும் முறை

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : தீவனம் கொடுக்கும் முறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர்

திரு. K.வினோபாலாஜி

திருமதி. A.கயல்வழி

 

 

ஆதாரங்கள் :

கால்நடைக் கதிர்

இலாபகரமான முறையில் வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறியாடு வளர்ப்பு

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு