வாழ்நாள் கல்வி

வெண்டை

வெண்டை – செலவு குறைந்த சாகுபடி முறை

வெண்டை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

வெண்டை

பிரிவு : விவசாயம்
உட்பிரிவு : வெண்டை – செலவு குறைந்த சாகுபடி முறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :

விருத்தி வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கான பங்காளர்கள், புதுக்கோட்டை.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய