வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடைகளுக்கான காப்பீடும் அதன் முக்கியத்துவமும்

கால்நடைகளுக்கான காப்பீடும் அதன் முக்கியத்துவமும்

கால்நடைகளுக்கான காப்பீடும் அதன் முக்கியத்துவமும்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடைகளுக்கான காப்பீடும் அதன் முக்கியத்துவமும்

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : கால்நடைகளுக்கான காப்பீடும் அதன் முக்கியத்துவமும்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :
  1. விடியல் - இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மற்றும் காமன்வெல்த் ஆப் லேனிங் இணைந்து வெளியிட்ட வாய்ஸ்மெயில் மூலம் விவசாயிகளுக்கான ஆடு மற்றும் பால்மாடு வளர்ப்பு கல்வி கையேடு; பக்கம் எண்-61
சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு