வாழ்நாள் கல்வி

ஆடுகளை தாக்கும் நீலநாக்கு நோய் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு முறை

ஆடுகளை தாக்கும் நீலநாக்கு நோய் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு முறை

ஆடுகளை தாக்கும் நீலநாக்கு நோய் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு முறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ஆடுகளை தாக்கும் நீலநாக்கு நோய் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு முறை

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : ஆடுகளை தாக்கும் நீலநாக்கு நோய் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு முறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :

விடியல் நிறுவனத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு