வாழ்நாள் கல்வி

செம்மறி ஆடுகளில் குளம்பு அழுகல் நோய்

செம்மறி ஆடுகளில் குளம்பு அழுகல் நோய்

செம்மறி ஆடுகளில் குளம்பு அழுகல் நோய்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

செம்மறி ஆடுகளில் குளம்பு அழுகல் நோய்

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : செம்மறி ஆடுகளில் குளம்பு அழுகல் நோய்
தயாரித்தவர்கள் :

தொகுப்பு : திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

வெளியீடு : விடியல், இராசிங்காபுரம் - 625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

ஆதாரங்கள் :

1. கால்நடை கதிர்   - எழுதியவர்கள்: இர. ஞானதேவி, ர. வெங்கட்ரமணன், சி.ஸ்ரீகுமார், மற்றும் ஹ. கோபி.

2. செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு – பயிற்சி கையேடு – மருத்துவர்.இரா.திருமாவளவன், தமிழ்நாடு  கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகம், சென்னை -600051.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய