வாழ்நாள் கல்வி

வெள்ளாடுகளுக்கு ஏற்படும் சொக்குதல் மற்றும் அஜீரண கோளாறுகளுக்கான வைத்தியமுறை

வெள்ளாடுகளுக்கு ஏற்படும் சொக்குதல் மற்றும் அஜீரண கோளாறுகளுக்கான வைத்தியமுறை

வெள்ளாடுகளுக்கு ஏற்படும் சொக்குதல் மற்றும் அஜீரண கோளாறுகளுக்கான வைத்தியமுறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

வெள்ளாடுகளுக்கு ஏற்படும் சொக்குதல் மற்றும் அஜீரண கோளாறுகளுக்கான வைத்தியமுறை

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : வெள்ளாடுகளுக்கு ஏற்படும் சொக்குதல் மற்றும் அஜீரண கோளாறுகளுக்கான வைத்தியமுறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :

கால்நடை மருத்துவம் மூலிகை தமிழ் மருத்துவமும், ஓமியோபதி மருத்துவமும் பாகம்-1   - மருத்துவர். மு. ராஜமாணிக்கம்.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய