வாழ்நாள் கல்வி

நாட்டு கோழிகளை தாக்கும் வெள்ளைக் கழிச்சலுக்கான மூலிகை மருத்துவம்

நாட்டு கோழிகளை தாக்கும் வெள்ளைக் கழிச்சலுக்கான மூலிகை மருத்துவம்

நாட்டு கோழிகளை தாக்கும் வெள்ளைக் கழிச்சலுக்கான மூலிகை மருத்துவம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

நாட்டு கோழிகளை தாக்கும் வெள்ளைக் கழிச்சலுக்கான மூலிகை மருத்துவம்

பிரிவு : கோழி வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : நாட்டு கோழிகளை தாக்கும் வெள்ளைக் கழிச்சலுக்கான மூலிகை மருத்துவம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :

விடியல் நிறுவனத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு