வாழ்நாள் கல்வி

பால்மாடு வளர்ப்பு

காணை நோய்

பால்மாடு வளர்ப்பு

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பால்மாடு வளர்ப்பு

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : காணை நோய்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :

1.  தொகுப்பு மருத்துவர். இரா. அருண் (தொழில் நுட்ப வல்லுநர் கால்நடை அறிவியல்)

முனைவர்.ஜெ. திரவியம் (முதுநிலை விஞ்ஞானி மற்றும் தலைவர்)

2. இலாபகரமான முறையில் வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறியாடுகள் வளர்க்கும் முறைகள் கையேடு – டாக்டர்.ஓ.ஹென்றி ஃபிரான்சிஸ்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு