வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடை வளர்ப்பில் அதிக இலாபம் தரும் தீவனப்புல் உற்பத்தி

தீவனப்புல் உற்பத்தி

கால்நடை வளர்ப்பில் அதிக இலாபம் தரும் தீவனப்புல் உற்பத்தி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடை வளர்ப்பில் அதிக இலாபம் தரும் தீவனப்புல் உற்பத்தி

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : தீவனப்புல் உற்பத்தி
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர்

திரு. K.வினோபாலாஜி

திருமதி. A.கயல்வழி

ஆதாரங்கள் :

கால்நடைக் கதிர்

இலாபகரமான முறையில் வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறியாடு வளர்ப்பு

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு