வாழ்நாள் கல்வி

விவசாயிகளை வியாபாரிகளாக மாற்றக் கூடியது உழவர் உற்பத்தியாளர் கம்பெனி

விவசாயிகளை வியாபாரிகளாக மாற்றக் கூடியது உழவர் உற்பத்தியாளர் கம்பெனி

விவசாயிகளை வியாபாரிகளாக மாற்றக் கூடியது உழவர் உற்பத்தியாளர் கம்பெனி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

விவசாயிகளை வியாபாரிகளாக மாற்றக் கூடியது உழவர் உற்பத்தியாளர் கம்பெனி

பிரிவு : உற்பத்தியாளர் கம்பெனி
உட்பிரிவு : விவசாயிகளை வியாபாரிகளாக மாற்றக் கூடியது உழவர் உற்பத்தியாளர் கம்பெனி
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர்

திரு. K.வினோபாலாஜி

திருமதி. A.கயல்வழி

 

 

 

ஆதாரங்கள் :

உழவர் உற்பத்தியாளர் கம்பெனி கையேடு

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு