வாழ்நாள் கல்வி

குடற் புழு நீக்கம்

ஆடுகளுக்கான குடற் புழு நீக்கம்

குடற் புழு நீக்கம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

குடற் புழு நீக்கம்

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : ஆடுகளுக்கான குடற் புழு நீக்கம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :

1.கால்நடைக் கதிர் - பக்க எண்-(19-21) ஆகஸ்டு – செப்டம்பர்-2001 மற்றும் 2.இலாபகரமான முறையில் வெள்ளாடுகள் மற்றும் செம்மறியாடுகள் வளர்ப்பு முறைகள்(விடியல் வெளியீடு) - டாக்டர்.ஓ.ஹென்றி ஃபிரான்ஸிஸ்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய