வாழ்நாள் கல்வி

பால்மாடுகளில் ஏற்படும் குடற்புழு தாக்கம் மற்றும் நீக்கும் முறைகள்

பால்மாடுகளில் ஏற்படும் குடற்புழு தாக்கம் மற்றும் நீக்கும் முறைகள்

பால்மாடுகளில் ஏற்படும் குடற்புழு தாக்கம் மற்றும் நீக்கும் முறைகள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பால்மாடுகளில் ஏற்படும் குடற்புழு தாக்கம் மற்றும் நீக்கும் முறைகள்

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : பால்மாடுகளில் ஏற்படும் குடற்புழு தாக்கம் மற்றும் நீக்கும் முறைகள்
தயாரித்தவர்கள் :

தொகுத்தவர் : S.ரெங்கராஜ்.

ஆதாரங்கள் :

கால்நடை மூலிகை வைத்தியம் - சேவா நம் வழி வேளாண்மைக் குழுமம் - பக்கம் 13-16

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய