வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடை வளர்ப்பில் பண்ணைப் பதிவேடு பராமரிப்பு

கால்நடை வளர்ப்பில் பண்ணைப் பதிவேடு

கால்நடை வளர்ப்பில் பண்ணைப் பதிவேடு பராமரிப்பு

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடை வளர்ப்பில் பண்ணைப் பதிவேடு பராமரிப்பு

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : கால்நடை வளர்ப்பில் பண்ணைப் பதிவேடு
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்.

ஆதாரங்கள் :

ஆடு வளர்ப்பு கையேடு சி.சௌந்தரராஜன் பி.எச்.டி., இணைப்பேராசிரியர் கால்நடை ஒட்டுண்ணியல் துறை, சென்னை கால்நடைப் பராமரிப்பு துறை.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய