வாழ்நாள் கல்வி

நிலத்தடி நீரை அதிகரிக்கும் ஆமணக்கு

ஆமணக்கு

நிலத்தடி நீரை அதிகரிக்கும் ஆமணக்கு

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

நிலத்தடி நீரை அதிகரிக்கும் ஆமணக்கு

பிரிவு : விவசாயம்
உட்பிரிவு : ஆமணக்கு
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர்

திரு. K.வினோபாலாஜி

திருமதி. A.கயல்வழி

 

 

ஆதாரங்கள் :

கால்நடைக் கதிர்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு