வாழ்நாள் கல்வி

ஆட்டு எருவின் பயன்கள்

ஆட்டு எருவின் பயன்கள்

ஆட்டு எருவின் பயன்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ஆட்டு எருவின் பயன்கள்

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : ஆட்டு எருவின் பயன்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S.ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்

ஆதாரங்கள் :

1. இலாபகரமான முறையில் வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறியாடுகள் வளர்க்கும் முறைகள் கையேடு – டாக்டர்.ஓ.ஹென்றி ஃபிரான்சிஸ்  

2017 - வெளியீடு  -விடியல் இராசிங்காபுரம்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு