வாழ்நாள் கல்வி

செம்மறி ஆடு வளர்ப்பின் பயன்கள்

செம்மறி ஆடு வளர்ப்பின் பயன்கள்

செம்மறி ஆடு வளர்ப்பின் பயன்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

செம்மறி ஆடு வளர்ப்பின் பயன்கள்

பிரிவு : ஆடுவளர்ப்பு
உட்பிரிவு : செம்மறி ஆடு வளர்ப்பின் பயன்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.S..ரெங்கராஜ், திரு.B.சேகர், திருமதி. A.கயல்விழி – விடியல், இராசிங்காபுரம்.

ஆதாரங்கள் :

1.      ஆடு வளர்ப்பு கையேடு சி.சௌந்தரராஜன் பி.எச்.டி, இணைப்பேராசிரியர் கால்நடை ஒட்டுண்ணியல் துறை, சென்னை கால்நடைப் பராமரிப்பு துறை.

2.      கால்நடைக் கதிர் (மாதாந்திர வெளியீடு) -ஏப்ரல்-2017 - செம்மறி ஆட்டு இனங்களும் பண்ணைக்கேற்ற ஆடுகளை தேர்வு செய்தலும் - மருத்;துவர்கள் .இர. வெங்கட்ரமணன், சி.ஸ்ரீகுமார், த.பாலசுப்ரமணியம், ஹ.கோபி – தமிழ்நாடு  கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகம், சென்னை -600051.

3.      செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு – பயிற்சி கையேடு – மருத்துவர்.இரா.திருமாவளவன், தமிழ்நாடு  கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகம், சென்னை -600051.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய